Tarieven

Tarieven

Er wordt één tarief gehanteerd, telkens voor een gereserveerde behandeltijd van 45 minuten. Patiënten worden verzocht op tijd aanwezig te zijn zodat de gereserveerde tijd optimaal kan worden benut. Annuleren of verzetten van uw afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor het  geplande tijdstip. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. De kosten van een consult bedragen € 105,-

Vergoeding door verzekeraar
Vele zorgverzekeraars hebben osteopatie opgenomen in hun aanvullende pakket. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor osteopathie, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vragen geen verwijzing voor osteopatische behandeling.