Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een vorm van manuele geneeskunde die een eigen filosofie kent. Binnen de osteopathie gaat men er van uit dat verstoringen van de beweeglijkheid van de verschillende weefsels binnen het menselijk lichaam het zelfgenezend vermogen van de mens nadelig beïnvloeden. Volgens de osteopathie heeft vermindering van de bewegingsvrijheid direct een nadelige invloed op het zenuwstelsel en de doorstroom van o.a. bloed, lymfe, hersenvocht en vloeistoffen rond cellen. Middels deze vloeistoftransporten worden o.a. brand- en bouwstoffen aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd. Het lichaam lijdt onder een tekort aan brand- en bouwstof en een teveel aan afvalstoffen. Door blokkades en restricties in het lichaam te elimineren en te streven naar een optimale beweeglijkheid in al haar facetten probeert de osteopaat het lichaam optimaal in staat te stellen haarzelf vitaal te houden. “Find it, fix it and let it alone” (Zoek het primaire probleem, corrigeer het en laat het lichaam haar evenwicht hervinden) waren de befaamde woorden van de grondlegger van de Osteopathie Dr. A.T. Still.

Het werk van een osteopaat stopt niet met het vrijmaken van gewrichten en spieren; Organen in de buik- en borstholte en de verschillende botdelen van de schedel worden gecontroleerd op hun bewegingsvrijheid. Wanneer zich hier bewegingsbeperkingen voordoen kan dit een groot aandeel hebben in het ontstaan van uw klachten en het onvermogen van het lichaam deze te herstellen. De kern van osteopathie is dat de pijnklacht in een bredere context wordt gezien. Osteopaten zijn opgeleid om op zoek te gaan naar de oorzaak van de klacht, welke bij een pijnklacht wel eens ergens anders kan liggen dan de plaats waar de pijn zich manifesteert. Behandeling is daarom, niet alleen maar primair gericht op de klacht waarmee iemand een osteopaat bezoekt. De osteopaat maakt gebruik van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam.

Uitgebreidere informatie over osteopathie is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.