Osteopathie voor kinderen

Osteopathie voor kinderen

Intake
Van elk kind dat de praktijk voor osteopathie voor het eerst bezoekt worden in een inleidend gesprek met de ouders/verzorgers de klachten in kaart gebracht. Door het stellen van gerichte vragen krijgt de osteopaat een indruk van de oorzaak van de klachten van uw kind en zijn algehele conditie en indien mogelijk een indicatie voor de osteopatische behandeling.

Onderzoek
Bezoekt u met uw kind de praktijk voor osteopathie dan wordt u ontvangen in een sfeer waarin er aandacht is voor uw verhaal. De osteopaat zal middels gerichte vragen mogelijke oorzaken van de klachten van uw kind trachten te achterhalen. Na het gesprek start het onderzoek waarbij de osteopaat met zijn handen voorzichtig het gehele lichaam van uw kind onderzoekt. Bij baby’s krijgen de nek en schedel bijzondere aandacht. Vaak bevinden zich blokkades of fixaties in deze regio en dit kan een reactie bij het kind ontlokken. De osteopaat legt dan letterlijk de vinger op de zere plek.

Behandeling
Wanneer de osteopaat een verklaring heeft kunnen vinden voor de klachten van uw kind dan zal deze met de ouders worden doorgesproken en zal uw kind worden behandeld. De osteopaat behandelt kinderen met zachte technieken. Bij baby’s behoort het kraken van werveltjes NIET tot de osteopatische werkwijze. Osteopathie is dus een veilige behandelmethode. Dit neemt niet weg dat sommige technieken op bijvoorbeeld de nek of schedel soms een pittige reactie bij uw baby kan ontlokken. Het huilen duurt echter meestal niet lang en spoedig treedt ontspanning op, waarbij regelmatig de baby in slaap valt.

Frequentie
Voor de behandeling van kinderen geldt hetzelfde als bij volwassenen. De osteopaat zal in overleg met ouders komen tot een behandelplan. Als er na drie behandelingen geen resultaat is zal hij met u andere behandelmogelijkheden bespreken. Voor baby’s geldt dat in de meeste gevallen drie- tot vier behandelingen voldoende zijn om de balans bij de pasgeborene te herstellen.