Indicaties

Indicaties

Huilbaby’s (Onrust en gespannenheid)
De geboorte van een baby is een stressvolle gebeurtenis waarbij de baby in het gehele lichaam forse compressiekrachten ondergaat in het bijzonder ter hoogte van de schedel, de nek en de gehele wervelkolom. Omdat tijdens weeën het kind dieper in het bekken van de moeder wordt gedrukt en het ook nog eens een interne spildraai moet maken, kunnen deze krachten inwerken op het vervormbare schedeltje en de zich nog ontwikkelende rugwervels. Het enige, bij de geboorte van het kindje ontwikkelde gewricht bevindt zich tussen de atlas (bovenste nekwervel) en het achterhoofd. Dit gewricht kan tijdens de geboorte blokkeren, resulterend in een bewegingsbeperking van de nek, verkramping van bepaalde spieren en een voorkeurshouding. Niet alleen de nek van het kindje heeft het zwaar te verduren, ook in de rest van de wervelkolom en het bekken kunnen door passage van de romp door het geboortekanaal van de moeder beperkingen ontstaan. Baby’s die boven beschreven krachten buitensporig hebben moeten incasseren, zoals eerstgeborenen, of kinderen die zijn geboren vanuit een afwijkende positie of na een langdurige of juist hele snelle bevalling, kunnen veel hinder ondervinden van de door de geboorte ontstane bewegingsbeperkingen. De blokkade in de nek, de verkramping van de nekspieren en de eventuele vervormingen of verschuivingen in de schedel van de pasgeborene, geven het kind ongemak, mogelijk pijn en zorgen voor een stressreactie binnen het zenuwstelsel. Het resultaat is een gespannen, onrustig en prikkelbaar kind, dat moeizaam te troosten is. Door de blokkades, verkrampingen en schedelproblemen aan te pakken kan het kindje ontspannen en de stressrespons verminderen.

Voorkeurshouding
Vanuit de optiek van de osteopaat ligt een baby niet zomaar in een voorkeurspositie. Een pasgeboren kind met een vrije beweeglijkheid en een symmetrische vorm van het achterhoofd draait in rugligging het hoofdje afwisselend naar rechts en links. Een voorkeurshouding ontstaat dan ook altijd als gevolg van een bewegingsbeperking die haar oorsprong vindt in de positie van het kind in het moederlijk bekken of het geboorteproces.

Afplatting van de schedel
Omdat de schedel van het pasgeboren kind nog sterk vervormbaar is treedt in geval van een voorkeurshouding al snel een afplatting op van het achterhoofd aan de zijde van de voorkeur (positionele plagiocephalie). Het is daarom zaak deze voorkeurshouding zo snel mogelijk te doorbreken, wil men een symmetrische groei van de schedelbasis nastreven. Is al een afplatting en asymmetrie ontstaan dan zal de osteopaat natuurlijk allereerst de voorkeur trachten te doorbreken (op te heffen)maar kan ook met directe technieken worden ingewerkt op de schedelnaden van de baby, op de plaats waar groei van de schedel plaats vindt. Zijn schedelnaden gecomprimeerd, of zelfs over elkaar geschoven dan kan dit het herstel van een afplatting vertragen of zelfs onmogelijk maken. Bij de behandeling van voorkeurshoudingen en schedelafplattingen wordt frequent samengewerkt met de kinderfysiotherapeut.

Darmkrampjes
Veel baby’s hebben te kampen met darmkrampjes, het onwillekeurig samentrekken van de darmen. Dit kan het gevolg zijn van de stressrespons als gevolg van een zware bevalling. De darmen werken niet uit zichzelf maar worden net als de maag aangestuurd door zenuwbanen die vertrekken vanuit de schedelbasis, de wervelkolom en het bekken. Bewegingsbeperkingen in deze regio’s kunnen de aansturing van de darmen storen. Ook moeten de darmen zelf vrij beweeglijk zijn binnen de buikholte om hun functie optimaal te kunnen uitoefenen. De osteopaat kijkt alle mogelijke oorzaken voor de darmkrampjes systematisch na.

Spugen en reflux
Het maag- darmstelsel is een orgaansysteem dat na de geboorte moet opstarten. Dit gaat niet altijd zonder problemen. Het maagklepje van het kindje is nog in ontwikkeling, waardoor voeding kan teruglopen in de slokdarm (reflux) waardoor de meeste baby’s spugen. Dit geeft echter normaal gesproken geen klachten. Deze kinderen noemt men de “happy spitters”. Heeft het kindje echter wel veel last van reflux of het spugen dan kan sprake zijn van een irritatie van de slokdarm of hogere luchtwegen. Kinderen met blokkades en beperkingen ter hoogte van de nek en schedelbasis of een hoge stressrespons lopen door verstorende reflexbanen meer kans op het ontwikkelen van klachten van een mogelijke reflux. Deze kinderen kunnen gebaat zijn bij het oplossen van de storende problemen in nek en schedel. Ook spanningen rondom het middenrif van het kindje of de beweeglijkheid van het maagje van de pasgeborene kunnen betrokken zijn bij het ontstaan van een reflux. Hier besteedt de osteopaat bij het onderzoek dan ook aandacht aan.

  • Astma
  • Slaapstoornissen
  • Slik- of zuigproblemen
  • Moeilijkheden met praten
  • Keel-, neus- en oorproblemen
  • Motorische achterstand
  • Leerproblemen